93 817 05 88

93 817 05 88

Història i memòries

Història

Inscrita en el registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, en data 8 de setembre de 1989, amb el número 447.

 

ORÍGENS DE L’ENTITAT

La Fundació Pro-Penedès, neix arran de les Jornades d’Economia de l’Alt Penedès, celebrades l’any 1987, en què hi hagué un consens per al desenvolupament de la nostra comarca i dels instruments necessaris per aconseguir-ho, un dels quals havia de ser un organisme  de promoció.

Durant l’any 1988, es fan les gestions oportunes i els membres del Consell de Promoció Econòmica de Vilafranca creen la Fundació, però no ès fins al setembre de l’any 1989 que és aprovada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i prenen possessió del càrrec els membres del Patronat, que representen els ajuntaments i patronats de turisme de Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia; la Delegació de la Cambra de Comerç; les organitzacions empresarials d’obres, CCOO i UGT, i agrícoles, Unió de Pagesos i Joves Agricultors; Caixa Penedès; la Mútua, i altres representants econòmics i socials.  ( en l’actualitat el Patronat està composat per altres entitats i organitzacions  que s’hi han afegit ) Patronat*

OBJECTIU

L’objectiu de la Fundació Pro-Penedès és iniciar actuacions dirigides envers la promoció social i econòmica del Penedès, realizant les activitats següents:

  • 5La realització d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de persones afectades de qualsevol tipus o naturalesa de discapacitat física, psíquica o sensorial i en risc d'exclusió social.
  • 5Promoció i edició d’estudis sobre la realitat socioeconòmica de la zona.
  • 5La potenciació del Pla Estratègic a l’Alt Penedès.
  • 5Activitats diverses que puguin coadjuvar a la dinamització dels diferents sectors econòmics del Penedès.
  • 5Creació i difusió de registres i bancs de dades que resultin d’interès des del punt de vista econòmic.
  • 5 Afavorir la implementació de les noves tecnologies
  • 5Consell econòmic i social
  • 5Jornades de diferents àmbits, com sociolaborals, de RST o d'atenció a les persones.
  • 5Conferencies.
  • 5Reunions de treball, etc

Memòries

MEMÒRIA FUNDACIÓ PRO PENEDÈS 2021 1
memoria2020
1
memòria2017
memoria2016
MEMÒRIA ACTIVITATS 2015 1