93 817 05 88

93 817 05 88

ANY 2013

 1) DISPOSITIU INSERIM I INCORPORA

Col·lectius d’atenció:

 • Desocupats/des llarga durada. Desocupats/des majors de 45 anyS. Dones amb càrregues familiars. Persones amb risc d’exclusió social. Joves menors de 30 anys i sense qualificació. Immigrants. Persones amb discapacitat. Nou col·lectiu especial: Violència de gènere, addiccions.

La recessió econòmica i la conjuntura laboral ha incidit en què l’objectiu dels tècnics dels serveis s’hagi especialitzat per atendre les peculiaritats d’un nou perfil emergent potencialment en risc:

 • Aturats procedents de l’àmbit de la construcció. Immigrants. Dones. Persones majors de 50 anys

Actuacions:

 • Elaboració del perfil de l’ocupabilitat i l’orientació laboral i formativa segons les necessitats. Acollir i informar les persones amb discapacitat de forma presencial i individualitzada. Realitzar un diagnòstic d’ocupabilitat acurat per a cada persona usuària. Disseny d’un Itinerari Personalitzat d’Inserció Laboral. Tutorització de l’itinerari d’inserció laboral. Acompanyament i seguiment i/o suport personalitzar a la inserció laboral en el mercat ordinari.

El nostre mètode de treball agrupa als principals actors que treballen a la comarca amb l’objectiu d’inserir a col·lectius en risc o situació d’exclusió social o bé amb discapacitat dins l’àmbit Penedès.

L’aspecte més rellevant i innovador del nostre projecte radica en el fet que es constitueix com a una única taula de treball per a la inserció a la comarca. També el treball en xarxa amb el programa INCORPORA ofereix la possibilitat de compartir metodologies d’inserció, en base a casos concrets des de diferents entitats i àmbits d’actuació.

Resultats

Durant l’any 2013 hem realitzat 88 primeres visites a empreses amb un total de 156 seguiments d’empreses col·laboradores.

Dins el 2013 es comptabilitzen un total de 86 insercions laborals, 51 de les quals són de persones amb discapacitat i 35 de persones en risc d’exclusió social. Les persones amb discapacitat que han estat noves altes són un total de 90 de  les 139 persones que han passat per una primera entrevista ocupacional. S’ha realitzat el seguiment a un total de 239 persones amb discapacitat.

 

2) REINCORPORA

La Fundació Pro-Penedès ha estat proposada per a participar dins el programa Reincorpora per a col·laborar amb la inserció social i laboral de les persones privades de llibertat.

Es basa en el concepte d’aprenentatge-servei, una proposta educativa que suma intencionalitat pedagògica i utilitat social. El programa pretén fer efectiva l’oportunitat de retornar a la societat les persones que han estat privades de llibertat, a través d’un aprenentatge productiu amb possibilitats d’inserció social.

Els participants van adquirir una formació de caire professional d’auxiliar de viticultura que es va portar a terme des de l’Escola de Viticultura d’Espiells. La formació s’ha coordinat amb un treball de camp que ha estat la rehabilitació de les barraques de pedra seca de l’àrea de Subirats i millores en la residència Font Santa del mateix municipi, amb el suport de l’Ajuntament de Subirats.

Resultats

Dins el programa hi van participar, en el seu inici 15 persones, 10 adults en règim de tercer grau i/o llibertat condicional amb residència habitual a la comarca del Penedès, juntament amb 5 joves de centres de menors.

Destaquem la inserció de 8 persones dins l’empresa ordinària.

 

3) TREBALL AMB SUPORT DE PERSONES DISCAPACITADES –TAS-

El programa té com a finalitat el seguiment de 10 persones amb discapacitat severa contractades dins les empreses ordinàries, per a la consolidació i manteniment dels seus llocs de treball.

Actuacions

 • Acompanyament i suport al lloc de treball
 • Formació en les tasques concretes del lloc de treball
 • Formació i entrenament en habilitats i actituds
 • Entrenament en estratègies compensatòries
 • Orientació i assessorament
 • Accions d’informació, formació i de canvi d’actituds adreçades a les persones de l’entorn laboral, facilitant els suports i recursos de l’empresa
 • Contacte amb altres treballadors i treballadores

 

4) PRODOMICILI- SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

És un servei de mediació per a la promoció dels serveis domiciliaris d’atenció a les persones, en especial adreçat a la gent gran, persones amb disminucions, amb malalties o amb dependències transitòries.

La Fundació posa al servei de les persones en situació de dependència i de la gent gran el funcionament de xecs-serveis, els quals ofereixen un descompte de 3€/h per a la contractació dels serveis de proximitat o d’una sèrie d’empreses proveïdores de les quals, prèviament, signen un conveni de col·laboració amb la Fundació.

 

Resultats

Durant el 2013 s’han posat en marxa la utilitat de més de 7.599 xecs serveis amb l’atenció a més de 170 persones en situació de dependència.

S’han fet 5 nous convenis d’adhesió i col·laboració amb noves empreses existents proveïdores de serveis.

Consolidació del treball en xarxa amb els 27 ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès.

 Increment del número de gent gran i de persones en situació de dependència en l’ús i benefici dels serveis de proximitat.

La contractació de 4 persones de la nostra borsa de treball per part de les empreses d’atenció domiciliària.

 

5) PROMOVENT LA RESPONSABILITAT SOCIAL A LES EMPRESES –RST-

Aquesta actuació ha plantejat continuar desenvolupant actuacions de sensibilització cap a les petites i mitjanes empreses com a vectors que impulsen que el nostre sigui un territori socialment responsable.

Actuacions

 • Accions de coordinació destinades a aconseguir la màxima implicació dels diferents agents econòmics i socials per tal de definir i coordinar les diferents actuacions.
 • Accions formatives de sensibilització, generació de consens i capacitació per als agents col·laboradors.
 • Accions formatives per a les empreses.
 • Accions d’identificació de bones pràctiques per la de servir de model.
 • Accions d’acompanyament per a les empreses.
 • Desenvolupament amb els agents de l’estratègia de territori socialment responsable i com desenvolupar aquests atributs vinculats a la marca de territori.
 • Implementació d’iniciatives diverses segons grup d’empreses: integració de persones amb discapacitat o col·lectius de risc, plans d’igualtat, plans de gestió de la diversitat, mesures ambientals…

 

6) TURISME COMPROMÉS ALS TERRITORIS DEL GRAN PENEDÈS. TERRITORIS SOCIALMENT RESPONSABLES

El projecte planteja desenvolupar les destinacions turístiques corresponents al Gran Penedès com un territori socialment responsable, Vilanova i la Geltrú, Igualada i el Vendrell, com a una estratègia per a enfortir la seva capacitat de creació de riquesa de manera respectuosa amb els requeriments de la societat, amb especial èmfasi en el manteniment, creixement de l’ocupació i l’increment de la qualitat laboral.

Actuacions

 • Creació del Consell de cada territori
 • Accions formatives per als agents col·laboradors i per empreses.
 • Acompanyament a les empreses del sector turístic per tal que siguin capaces d’indentificar bones pràctiques i implantar accions de millora.

 

7) III PLA ESTRATÈGIC PENEDÈS

Objectiu

Desplegar tot el potencial de l’àmbit funcional Penedès dotant-lo d’una estructura amb capacitat de decisió i d’interlocució política que articuli els corresponents mecanismes tècnics i de gestió. Com a un projecte de continuïtat, l’any 2012 es van concretar els principals objectius a partir dels quals s’havia de vertebrar el Pla Estratègic Penedès. La finalitat dins l’any 2013 ha estat l’elaboració de la proposta dels objectius i de les seves línies estratègiques dins el bloc Territorial i Gestió Mediambiental.

Accions

Jornada Tècnica III Pla Estratègic Penedès: Presentació de la proposta document de treball objectius i línies estratègiques bloc territorial.

Jornada de presentació del llibre de la Cultura Alt Penedès.

 

8) TRANSPORT DE MALALTS DE CÀNCER. Suport solidari a l’Associació Ampert

Objectiu

L’objectiu principal d’AMPERT és consolidar el servei de transport de malalts de càncer de l’Alt Penedès, amb necessitat de tractament de radioteràpia.

Resultats

Durant l’any 2013 han estat 49 persones malaltes de l’Alt Penedès han utilitzat el servei de transport amb AMPERT, amb un total de 237 viatges d’anada i tornada de Vilafranca a l’Hospital Duran i Reynals.

S’ha signat convenis de col·laboració amb 20 ajuntaments de la comarca.