93 817 05 88

93 817 05 88

Associar-se

Quotes anuals:

  • 5Empreses grans (més de 250 treballadors o comercials de gran facturació), ajuntaments i entitats supra-municipals: 600 €
  • 5Empreses mitjanes (entre 50 i 250 treballadors) i entitats: 300 €
  • 5Empreses petites (entre 6 i 49 treballadors): 200 €
  • 5Empreses familiars (menys de 6 treballadors) i persones individuals:100€