93 817 05 88

93 817 05 88

Lab de participació

Un dels objectius de la nova etapa, és fer de laFundació un viver l’idees que compti amb laparticipació de tothom, i en especial dels i les joves. El Laboratori d’Idees serà un espai per a lacreativitat, les propostes, el debat i la posada en marxa d’iniciatives que facilitin la comunicació i l’intercanvi de projectes innovadors al Penedès.