93 817 05 88

93 817 05 88

Acció social i formació

 • Pel que fa a projectes que duem a terme:
 • 5Punt Formatiu
 • 5 Punt Digital Penedès Inclusiu
 • 5Inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables
 • 5Inserció sociolaboral de persones privades de llibertat
 • 5Treball amb suport (TAS)
 • 5Prodomicili

  El programa d’inserció sociolaboral que ofereix serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social per a incrementar el seu grau d’ocupabilitat, facilitar l’adaptació social i laboral dels treballadors i de les treballadores que tenen especials dificultats d’inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball.

  La vinculació amb el teixit empresarial ens ha permet establir relacions de cooperació i col·laboració amb empreses que puguin generar ofertes de treball adaptades als perfils característic de les persones amb discapacitat i en situació de risc d’exclusió social. La prospecció laboral es converteix en una font d’ocupació per a un col·lectiu de persones que necessiten un especial suport laboral.

  Col·lectius d’atenció:

  • Persones amb discapacitat física, psíquica, malaltia mental, sensorial i orgànica.
  • Beneficiaris de rendes mínimes d’inserció.
  • Persones que no puguin accedir o hagin esgotat la percepció màxima de les prestacions de rendes mínimes d’inserció.
  • Joves majors de divuit anys i menors de trenta anys d’Institucions de Protecció de la Infància.
  • Immigrants
  • Persones víctimes violència de gènere
  • Persones amb problemes de drogodependències o altres trastorns addictius que es troben en procés de rehabilitació o reinserció social.
  • Persones privades de llibertat