93 817 05 88

93 817 05 88

Treball amb Suport

El Treball amb Suport és una estratègia d’inserció laboral a l’empresa ordinària, la qual s’adreça a les persones amb especials dificultats per a garantir la seva inserció i la seva permanència dins el mercat de treball. És una metodologia d’actuació adreçada al col·lectiu de les persones amb discapacitat severa, que són aquelles que disposen del certificat de discapacitat sigui de caràcter física i/o sensorial igual o superior al 65% i les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental igual o superior al 33%.

Són les persones amb especials dificultats les que necessiten d’un suport continuat, puntual o intermitent en el desenvolupament de la seva activitat laboral; actuacions que asseguren l’adequació i permanència en el seu lloc de treball.