93 817 05 88

93 817 05 88

Punt Digital Penedès Inclusiu

A través del Punt Digital Penedès Inclusiu oferim un servei de capacitació i acompanyament digital a la vulnerabilitat de les persones amb discapacitat o trastorn mental amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida, dotar-les de major autonomia amb la seva integració dins la societat de la informació. La bretxa digital té un especial impacte sobre les persones ja que aquesta tecnologia incrementaria la seva autonomia. No hi ha inclusió digital quan tothom pot accedir o utilitzar les TIC, sinó quan tothom té les mateixes oportunitats per treure’n profit.

La finalitat del nostre projecte és consolidar un servei obert als nostres usuaris/es d’aprenentatge per a fer-ne un ús de qualitat i d’aprofitament digital. El nostre repte de futur passa per reduir aquestes dificultats i desigualtats que s’estan traduint en menors oportunitats, obrint un nou espai per adquirir aquestes habilitats i competències; vetllar per què els usos que els nostres usuaris/es tinguin impactes que permetin millorar la seva qualitat de vida; reduint la desigualtat i un neguit del nostre col·lectiu en quant al paper de les TIC en la seva vida quotidiana per manca competències i habilitats per fer un ús de qualitat digital. Seguirem el model d’intervenció social centrat en la tasca, donant les eines que determinen allò que necessiten, assumint el rol d’acompanyament en tot el procés d‘aprenentatge per assegurar el canvi.

Els reptes digitals a assolir seran d’acord mutu , atenent a les seves necessitats i prioritats. Demanarem compromís i motivació per aconseguir-los. Establirem incentius basats en els beneficis d’acompliment dels objectius. Treballarem competències transversals com és l’autoconeixement, la gestió de la frustració, l’anàlisi i resolució d’obstacles per a empoderar-les . Amb la pràctica guiada i l’acompanyament avaluarem el grau d’aprofitament i la qualificació dels beneficis que ha suposat el nostre projecte a les persones participants i a la comunitat en sí.

Consta de 5 mòduls:

  • Aprofitament laboral
  • Aprofitament econòmic
  • Aprofitament relacional i social
  • Aprofitament institucional
  • Aprofitament en relació al Benestar social i la  salut