Recursos i beneficiaris

 

 

Els recursos de la Fundació són els següents:

  • Els rendiments que produeix la dotació fundacional
  • Les quotes a càrrec dels socis protectors de la fundació i els beneficis de les activitats portades a terme
  • Subvencions periòdiques que puguin concedir les administracions públiques
  • Convenis de col·laboració amb entitats privades per a l’execució d’actuacions de caràcter social
  • De la Fundació Pro Penedès es poden beneficiar tots els ciutadans penedesencs i en general a les comarques de l’Àmbit Penedès.