93 817 05 88

93 817 05 88

20221019 102001

La Fundació Pro-Penedès ha portat a terme l’acte d’acceptació del donatiu de 4.315€ de la Fundació “la Caixa” a través de CaixaBank, per al desenvolupament del projecte TAS, de Treball amb Suport a les Persones amb Discapacitat Severa.

El TAS és una metodologia d’actuació adreçada a aquest col·lectiu, que consisteix a donar suport i oferir un seguiment en la seva inserció al món laboral. Les persones beneficiàries seran persones amb discapacitat tan psíquica, física, sensorial o amb trastorn mental en edat de treballar i amb el certificat de discapacitat. El programa inclou el desenvolupament per part de les professionals de la Fundació, del seu acompanyament i suport amb la creació d’un itinerari personalitzat dins el mercat laboral ordinari.

La Directora de Store Vilafranca de Caixabank, Glòria Pausas, explicava que l’objectiu principal de la convocatòria d’aquesta subvenció “és fomentar estratègies i recursos que vetllin per l’ajustament i acompanyament d’aquest col·lectiu que té especials dificultats en aconseguir mantenir una feina remunerada”.

El secretari de la Fundació Pro-Penedès, Joan Manel Montfort, agraïa un any més la col·laboració de CaixaBank perquè “ens ajuda a continuar fent la feina ben feta en aquesta vessant social de la Fundació. Aquesta és una tasca molt important perquè dona als col·lectius més vulnerables el suport que necessiten per a desenvolupar la seva activitat laboral”.  

L’any 2021 la Fundació Pro-Penedès dins el projecte TAS, va inserir 24 persones dins l’empresa ordinària i 9 de les contractacions van esdevenir contractes indefinits.