93 817 05 88

93 817 05 88

caixabankxecmontfort

 

La Fundació Pro-Penedès rep una aportació econòmica de 21.000€ de la Fundació “la Caixa” a través de CaixaBank, per al desenvolupament del Servei Pro-Domicili i el projecte TAS, de Treball amb Suport a les Persones amb Discapacitat Severa.

El Servei Pro–Domicili és un servei de mediació per a la promoció dels serveis domiciliaris d’atenció a persones en situació de dependència i la Fundació “la Caixa” a través de CaixaBank hi destina 15.000€. El servei actua en el camp de la intermediació destinada a l’emergència i estructuració del sector de serveis domiciliaris amb l’ objectiu de promoure l’ocupació en el sector d’atenció domiciliària per la millora de la qualitat de vida d’aquells que utilitzin aquests serveis de proximitat. 

D’altra banda, el TAS, al qual shi destinen 6.000€, és una metodologia d’actuació adreçada a persones amb discapacitat severa que consisteix a donar suport i oferir un seguiment en la seva inserció al món laboral. Les persones beneficiàries, seran persones amb discapacitat tant psíquica, física, sensorial o amb trastorn mental en edat de treballar i amb el certificat de discapacitat. El programa inclou el desenvolupament per part de les professionals de la Fundació, del seu acompanyament i suport amb la creació d’un itinerari personalitzat dins el mercat laboral ordinari.

L’objectiu principal de la convocatòria d’aquesta subvenció, és fomentar estratègies i recursos que vetllin per lajustament i acompanyament a aquest col·lectiu. En aquest sentit, des de la Fundació, també es treballaran els contactes i visites a empreses del territori, fent una intermediació que fomenti la captació d’ofertes laborals.

Totes aquestes tasques es porten a terme des de la Fundació Pro-Penedès en coordinació amb les entitats del territori que treballen en l’àrea de les persones amb discapacitat.