93 817 05 88

93 817 05 88

motforttaulasalutmental

La Fundació Pro-Penedès ha refermat la seva adhesió a la taula de la Salut Mental de l’Alt Penedès en un acte al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Amb aquesta signatura, la Fundació es reafirma en la voluntat de continuar treballant per donar resposta als reptes actuals en el camp de la salut mental.

El secretari de la Fundació Pro-Penedès, Joan Manel Montfort, conjuntament amb 18 entitats més, ha donat suport a aquest nou conveni, que replanteja objectius i necessitats, sobretot després dels dos anys de pandèmia.

La jornada servia també per presentar el Mapa de Recursos que recull què és el que hi ha en aquests moments a la comarca i al mateix temps ha de servir per detectar mancances i posar en valor fortaleses per continuar avançant.

La Taula té com a objectius fundacionals: aconseguir la implicació i la participació de tots els agents comarcals, vetllar per l’articulació d’espais de treball a nivell comarcal, promoure activitats i línies d’intervenció específiques adreçades a la prevenció dels trastorns mentals i enfortir el treball en xarxa i transversar entre tots els agents del territori implicats en la Salut Mental.

La Fundació Pro-Penedès porta a terme diversos programes que vetllen per a la inserció laboral del col·lectiu de les persones amb malaltia mental, com és el cas del programa Incorpora i el TAS d’inserció laboral a les persones amb discapacitat severa a l’empresa ordinària.