93 817 05 88

93 817 05 88

rodapremsa14abril

Aquest dimecres, 14 d’abril, es presentaven en roda de premsa els resultats dels projectes que ha portat a terme la Fundació Pro-Penedès durant el 2020, gràcies a la col·laboració econòmica de la Fundació “la Caixa” i CaixaBank. A la trobada amb la premsa hi han assistit la Directora Comercial de l’oficina Store Vilafranca de CaixaBank, Glòria Pausas, el Secretari de la Fundació Pro-Penedès, Joan Manuel Montfort i la Directora de la Fundació, Gemma Sivill

Durant l’any 2020 la Fundació Pro-Penedès a través del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”  ha orientat, assessorat i acompanyat a 318 persones, 109 usuaris nous,  amb l’objectiu de desenvolupar la seva ocupabilitat i assolir tant la seva incorporació al mercat laboral com el manteniment del lloc de treball. La població atesa forma part de dos col·lectius vulnerables: 192 persones amb discapacitat i 155 persones en risc d’exclusió social.

La projecció de la Fundació Pro-Penedès envers les empreses ha estat un element clau per incidir dins el foment de l’ocupació dels col·lectius més vulnerables, mantenint l’objectiu de promoció econòmica i foment de l’ocupació. Aquest any 2020 la intervenció empresarial s’ha vist alterada per la crisi sanitària i econòmica. D’una banda s’ha adaptat la forma de contactar amb les empreses utilitzant les noves tecnologies i d’una altra s’ha focalitzat la prospecció als sectors que més han treballat durant aquest període: neteja, logística i alimentació principalment. 

Aquest any s’han visitat 49 empreses, de les quals 9 han estat noves. S’ha mantingut contacte amb 248 empreses i 32 d’elles (26 ordinàries i 6 de protegides) han contractat usuaris de la Fundació.

Durant el 2020 hem assolit un total de 106 insercions, 72 de persones amb discapacitat i 34 de persones en risc d’exclusió social; i s’han inserit 25 persones amb discapacitat severa dins l’empresa ordinària, a les quals se’ls ha fet un seguiment a través de la metodologia del treball amb suport dins el programa TAS.

PUNT FORMATIU INCORPORA

D’altra banda la Fundació Pro-Penedès en el marc del seu Punt Formatiu Incorpora de la Fundació “la Caixa”,  l’any 2020 ha desenvolupat 3 accions formatives de caràcter ocupacional adreçades a persones en situació de desocupació i en un estat d’alta vulnerabilitat. El col·lectiu d’atenció són aquelles persones que no han pogut accedir a programes formatius reglats ni a participar en itineraris de formació ocupacional que demanen acreditar un determinat nivell acadèmic.

La Fundació ha impartit el curs de Serveis de neteja durant els mesos de febrer a maig, amb un total de 18 alumnes que s’han format per poder treballar en neteja industrial, d’oficines i d’hotels. El 70% dels alumnes s’han pogut inserir laboralment.

El curs d’Operador logístic 4.0. s’ha portat a terme entre juny i juliol. Els 12 alumnes que hi han participat han pogut aprendre les tasques de conductor de carretons elevadors, tant retràctils com frontals, i també han obtingut el carnet oficial. L’índex d’inserció laboral d’aquest curs ha estat del 50%.  

Finalment el curs d’Auxiliar de neteja domiciliària s’ha impartit d’octubre a desembre, amb 18 alumnes que s’han format en neteja domiciliària i de residències. Els cursos s’han impartit de forma presencial i han tingut un índex d’inserció del 25%.

 

PRODOMICILI

El Servei PRODOMICILI, ha rebut una aportació econòmica de la Fundació “la Caixa” a través de CaixaBank”, és un servei de mediació per a la promoció dels serveis domiciliaris d’atenció a les persones amb dependències amb l’objectiu de promoure l’ocupació en el sector de l’atenció domiciliària i per millorar la qualitat de vida d’aquells que utilitzin aquests serveis.

Aquest projecte respon a la necessitat d’ajuda a un sector de la població en situació de dependència, com són les persones amb discapacitat i la gent gran i aquest any més que mai, molt afectat per la Covid-19.

Durant l’any 2020, s’han posat en marxa 8.500 xecs serveis amb l’atenció a més de 175 persones en situació de dependència. També s’han establert   2  nous convenis d’adhesió i col·laboració. D’altra banda també s’ha fet el  seguiment a 17 empreses existents proveïdores de serveis, homologades per la Fundació Pro Penedès, seguint uns criteris de qualitat en la seva selecció.

Aquest 2020 s’ha manifestat la consolidació del treball en xarxa amb els Ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès adherits a la xarxa Prodomicili, oferint als seus ciutadans i ciutadanes un servei molt proper i necessari  d’atenció a les persones vulnerables i amb dependència,  amb el suport de Fundació “la Caixa” i CaixaBank. A més, a través del Servei Prodomicili, amb l’objectiu de potenciar i regularitzar el sector de l’assistència a la gent gran, s’ha dinamitzat  la contractació per part de les empreses d’atenció domiciliària d’un  25 %  més de  persones de la nostra borsa de treball.

Vilafranca del Penedès, 14 d’abril de 2021