93 817 05 88

93 817 05 88

El Punt Formatiu Incorpora ha impartit 3 cursos que han facilitat la inserció laboral de més del 50% dels seus alumnes

4. Cada dia un repte

95 persones en situació de discapacitat i/o en risc d’exclusió social han pogut trobar feina durant l’any 2021. Les insercions laborals han estat treballades i portades a terme per la Fundació Pro-Penedès a través del programa Incorpora.  Aquest programa ofereix serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social per a incrementar el seu grau d’ocupabilitat, facilitar l’adaptació social i laboral dels treballadors i de les treballadores que tenen especials dificultats d’inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball.

La població atesa ha estat, de manera preferent, les persones majors de 45 anys, amb professions poc específiques, amb una escassa formació professional, aturades de llarga durada i amb difícils expectatives d’inserció laboral; juntament amb el col·lectiu de dones amb càrregues familiars, els joves, les persones immigrants i aquelles que disposen del certificat de discapacitat. Durant l’any 2021 s’han atès un total de 155 amb discapacitat i 122 en risc d’exclusió social.

 

La projecció de la Fundació Pro-Penedès envers les empreses ha estat un element clau per incidir en el foment de l’ocupació de les persones amb especials dificultats per accedir al món laboral. En aquest sentit hi ha hagut 39 empreses contractants, d’aquestes, 17 han estat de nova incorporació aquest 2021.

També el Punt Formatiu Incorpora és un dels programes amb els que la Fundació Pro-Penedès compta per tal de proporcionar les eines formatives necessàries per facilitar la inserció laboral.

Aquest 2021 s’han desenvolupat 3 cursos. La primera de les formacions ha estat Operador de carretons elevadors, una formació en la que van participar 15 persones de les comarques de l’Alt Penedès, el Garraf i l’Anoia. De les persones participants un 73% han trobat feina durant l’any 2021.

La segons formació ha estat Desinfecció Covid’19 en edificis públics i privats. Hi ha participat 15 persones, majoritàriament derivades des de Cáritas i en situació d’alta vulnerabilitat; un significatiu 66% han estat dones immigrants, amb càrregues familiars i sense experiència laboral. De les persones participants un 35% han estat inserides.

També s’ha portat a terme una formació a mida de Xarcuter/a amb l’empresa Xarcuteries i Cansaladeries Antón SL en la que hi ha participat 10 persones disposades a aprendre l’ofici de la xarcuteria. Aquesta formació, de caràcter teòric-pràctic,  s’ha realitzat a les diferents botigues que té l’empresa distribuïdes a la comarca de l’Alt Penedès i el Garraf. S’ha assolit la inserció de 4 persones.

Aquest 2021, dins el Punt Formatiu Incorpora, també s’ha impartit el Taller Treballant en Digital, amb l’objectiu de minimitzar la desigualtat d’ús, accés i qualitat de determinats grups poblacionals a les tecnologies de la informació i comunicació necessàries per l’impacte que tenen en altres competències professionals. Ha estat 35 les persones formades en aquestes competències.