93 817 05 88

93 817 05 88

ASSOCIAR-SE

Quotes anuals:

  • Empreses grans (més de 250 treballadors o comercials de gran facturació), ajuntaments i entitats supra-municipals: 600 €.
  • Empreses mitjanes ( entre 50 i 250 treballadors) i entitats: 300 €
  • Empreses petites (entre 6 i 49 treballadors): 200 €
  • Empreses familiars (menys de 6 treballadors) i persones individuals:100€

{rsform 3}

 

Si ho preferiu, podeu emplenar el FULL D’INSCRIPCIÓ d’aquest PDF i enviar-nos-el.