Newsletter juliol 2017

logo

T'INFORMEM
11 de juliol de 2017 - número 8

www.propenedes.com

93 817 05 88

Comunicat del Patronat de la Fundació Pro-Penedès
sobre el Pla Territorial 

Reunió del Patronat del dia 27 de juny 

Reunió del Patronat del dia 27 de juny


A la reunió habitual del mes de juny del Patronat de la Fundació Pro Penedès es va valorar molt positivament la manera com el PTP aborda els sols urbanitzables i no urbanitzables, partint d’àmbits supralocals i obrint la porta a la desqualificació de sol residencial i industrial que no es preveu urbanitzar properament o que està molt infrautilitzat, en la línia del que ja s’havia plantejat des del Pla Estratègic i des de les entitats econòmiques de concentrar el sol industrial per que disposi de tots els serveis i connexions. En aquest sentit s’anima als Ajuntaments a utilitzar aquesta via quan sigui possible. Per altra banda es va constatar que pel que fa referència a Infraestructures viàries i ferroviàries, el PTP es limita a traslladar el que ja s’ha anat aprovant anteriorment a través de diverses figures de planejament. Per això es proposa fer una reflexió especial en aquest apartat, amb les següents premisses:
A la decisió del traçat del ferrocarril de mercaderies, amb un tercer fil a les actuals vies de rodalies, se li afegeixen els dubtes, cada vegada més importants, sobre si la presència de l'activitat logística internacional en el territori Penedès pot afectar negativament la dinàmica econòmica territorial i al moviment de les persones si es fa sense límits.
Alhora, es constata que cal poder utilitzar la infraestructura de l’ AVE des de la zona de Vilafranca.
Per altra banda es considera que cal minimitzar i optimitzar les carreteres que preveu el PTP, fruit d’anteriors planejaments, més tenint en compte la previsió de canvi de sistema dels peatges. Per això es proposa:
Línies Ferroviàries:
Cal estar molt atents al pas de trens de mercaderies del Corredor del Mediterrani per les actuals vies a la zona del Vendrell i Vilafranca per que no dificultin els trens de rodalies, estudiant la possibilitat de fer una tercera via o altres inversions per evitar noves molèsties. Alhora cal preveure una connexió ferroviària de qualitat a la zona  d’ Igualada que ara es comunica amb Barcelona per una línia que no dona més de sí. Cal que els trens AVE Regionals que es preveu que utilitzaran l’actual via amb un tercer fil des de Tarragona al Penedès parin a l’actual estació de Vilafranca; així mateix cal construir al nord de Vilafranca una estació pels trens AVE per que pugui ser utilitzada pel conjunt d’habitants de la Vegueria per viatjar fàcilment fora de Catalunya sense necessitat d’anar a Barcelona o Tarragona. 
Carreteres: 
A la zona de Masquefa cal donar sortida a l’actual congestió de Piera i Martorell, tant cap al costat d’ Abrera (on ja es preveia el IV Cinturó) com cap al Penedès, amb una variant aproximadament a l’alçada de Masquefa, que no pot ser una nova via d’alta capacitat sinó que ha de donar un servei compatible amb la preservació d’unes zones d’alt valor paisatgístic. En canvi no es considera necessària la “nova via de Gelida a Sant Sadurní” que té una traça paral·lela a la via de l’ AVE, doncs l’autopista ja fa aquesta funció. A les zones del Baix Penedès i Garraf cal donar prioritat a l’ús de l’autopista (pensant en el canvi en el sistema de peatges), amb noves entrades i sortides tant a l’ Arboç com al Vendrell, Cunit i Vilanova i no obrir noves carreteres més enllà d’una variant a l’ Arboç i l’accés a la zona industrial de La Bisbal.  Cal prioritzar el projecte de 2 carrils més 1 a la C-15 per agilitar la connexió de la zona d’ Igualada amb la de Vilafranca i Vilanova, amb vials de servei o vorals pels que hi puguin passar tractors agrícoles i bicicletes. 
Amb aquestes premisses creiem que caldria obrir un procés de participació ciutadana sobre el PTP, tant a nivell global com més concret.

La Fundació Pro-Penedès participa a la celebració de l’acte de reconeixement dels 10 anys del Programa Incorpora


Celebració dels 10 anys d'Incorpora

 

Celebració dels 10 anys d'Incorpora

El passat 27 de juny el Caixaforum de Barcelona va acollir l'acte de celebració dels 10 anys de trajectòria del programa Incorpora a Barcelona. A més, també va ser el teló de fons dels Reconeixements Incorpora amb els quals es reconeix el compromís i la trajectòria de diferents empreses, organitzacions i institucions que han col·laborat amb el programa durant aquesta primera dècada.
La Fundació Pro-Penedès va participar de l’acte on es van donar les xifres obtingudes pel programa Incorpora durant aquests 10 primers anys. Així des de l’any 2006, s'ha impulsat la inserció laboral de 40.685 persones en risc d'exclusió social en tot el territori català. Aquesta xifra ha estat possible gràcies a la implicació i compromís de les 10.517 empreses catalanes que han col·laborat amb aquesta iniciativa de responsabilitat social i al compromís dels 257 tècnics d'inserció laboral procedents de les 118 entitats adherides al programa Incorpora a Catalunya.
La Fundació Pro-Penedès desenvolupa el programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” des de l’any 2012 des del qual s’han inserit gairebé 500 persones, s’han visitat més de 800 empreses i s’han gestionat 550 ofertes de treball. 


La Fundació Pro-Penedès i fins a cent empreses i organitzacions es comprometen a fer de Catalunya un país socialment responsable


L'acte va tenir lloc a la Biblioteca Víctor BalaguerCent persones de vint tipologies diferents, entre ells la directora de la Fundació Pro-Penedès, Gemma Sivil, s’han congregat a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú per a llançar idees i propostes per fer uns barris, pobles i ciutats més responsables, fet que inclou no solament temes ambientals sinó socials, laborals, econòmics o ètics.

Després d’anys que algunes organitzacions s’esforcen per desenvolupar la seva responsabilitat social, ara es fa un pas endavant i es pretén que aquests compromisos corporatius també ajudin a abordar els reptes del territori. Al seminari s’ha demanat contribuir a fer pobles, barris i comarques responsables i en el Manifest que s’ha aprovat també es comprometen a treballar per fer de Catalunya un país socialment responsable.

Aquí podeu consultar el Manifest per uns territoris socialment responsables
    L'acte va tenir lloc a la Biblioteca Víctor Balaguer.
 

La comissió de territori del Pla Estratègic analitza positivament la proposta del Pla Territorial del PenedèsEl passat 28 d’abril es va reunir a la seu de la Fundació Pro Penedès la Comissió de Territori del Pla Estratègic del Penedès que va elaborar al 2015 el document OBJECTIUS I LINIES ESTRATÈGIQUES DEL BLOC TERRITORI que va ser presentat en un acte públic a Vilanova, i en la que hi participen representants d’Administracions Públiques, Agents Socials i experts de les 4 comarques penedesenques, amb l’objectiu d’analitzar la proposta del Pla Territorial del Penedès que s’està elaborant sota la direcció de la Generalitat i veure com s’estan concretant els objectius marcats en el seu moment.

Els Objectius Estratègics que marca aquest Bloc de Territori es centren, per una banda, en la revisió del planejament territorial a la vista de les noves perspectives econòmiques, ajustant el sobredimensionament dels plans territorials actuals, revisant el planejament municipal en base a la realitat actual. Per altra definir el model d’assentaments i activitats dels espais obertsrepensant les trames urbanes de baixa densitat, com les urbanitzacions disseminades pel territori, entenent que l’espai agrícola és un actiu de primer ordre. L’altre objectiu és la concreció del model d’infraestructures de comunicació i transport, concretant el model funcional de les xarxes que travessen el territori i pensar en la necessitat de definir un centre  intermodal on es lligui el transport per tren i per carretera, alhora que s’ha d’aclarir l’autopista ferroviària formada per les xarxes de Rodalies-AVE-Regionals-Mercaderies que configura l’eix del Penedès central com una autopista viària-ferroviària, treballant per que doni servei al Penedès tot minimitzant els inconvenients i prioritzant els polígons d’activitat en espais ben comunicats.

A la trobada es va constatar que la proposta de Pla Territorial del Penedès enfoca el planejament des d’una perspectiva pràctica que supera el marc estricte dels municipis, cosa que es va valorar molt positivament, així com que preveu que es pugui desqualificar sol no construït en urbanitzacions o projectes de polígons industrials, cosa que fins ara no s’havia previst en cap planejament territorial i que ara s’obre la porta en aquest document. Aquests plantejaments, en el marc del model territorial  que fa la proposta del Pla, es van valorar molt positivament a la reunió i inviten a pensar que es va per bon camí.

Pel que fa a les infraestructures de comunicació es va constatar que la proposta de Pla incorpora tot el que ja està aprovat fins ara, sense valorar-ho i fer-ne propostes actualitzades. En aquest sentit a la trobada es va proposar minimitzar la construcció de noves carreteres i buscar una solució al nus de Masquefa - Martorell que ha de solucionar l’encaix d’aquella zona de l’Anoia amb l’autopista i el conjunt del Penedès, així com definir l’accés de la gent del Penedès a l’ AVE en una estació al nord de Vilafranca, compatible amb que els trens Regionals d’alta velocitat siguin accessibles des de l’actual estació de Vilafranca, utilitzant el tercer fil que es posarà a les vies actuals.

Finalment es va acordar coordinar amb els Consells Comarcals, interlocutors de la Generalitat en la redacció del Pla, la promoció de la participació ciutadana de manera activa, directa, plural i continuada dels debats de redacció, fent arribar les reflexions que es recullin de la ciutadania i les que elabori la pròpia Comissió.


El 75% dels participants del 1er Speed Dating de la Fundació Pro-Penedès tindran opció a inserir-se laboralment


La Fundació ha tirat endavant a través del seu Punt Formatiu Incorpora de “La Caixa” aquesta jornada, que vol sensibilitzar i crear llaços més estrets amb les empreses del territori pel que fa a Responsabilitat Social i Inserció Laboral.
 
La Fundació ha tirat endavant a través del seu Punt Formatiu Incorpora de “La Caixa” aquesta jornada, que vol sensibilitzar i crear llaços més estrets amb les empreses del territori pel que fa a Responsabilitat Social i Inserció Laboral.

El dia 29 de març, la Fundació Pro-Penedès va organitzar la 1a Jornada d’Speed Dating.  Aquest és un mètode de networking que pretén posar en contacte empreses i diferents tipologies de perfils de treballadors, mitjançant entrevistes ràpides de 10 minuts. En aquesta primera edició hi han participat 9 empreses i 20 alumnes i usuaris de la Fundació. La valoració per part de tots els implicats ha estat molt positiva i el 75% dels aspirants s'han inserit laboralment. La directora de la Fundació, Gemma Sivill, ha assegurat que aquesta “ha estat una oportunitat molt bona per a les empreses de tenir una primera impressió i contacte amb els usuaris de la Fundació, amb la intenció que els tinguin en compte quan els sorgeixin vacants per cobrir a l’empresa”.
La sessió va tenir lloc a la sala d’actes de la Fassina i ha estat una aposta més de la Fundació, per tal de difondre i sensibilitzar les empreses sobre la Responsabilitat Social del Territori a través de la inserció laboral de les persones més vulnerables de la nostra societat.
Les empreses que hi ha participat han estat: Decathlon, Pastisseria La Granja, Bibliox Termoformados, Cooperativa Social del Penedès, Cares, Morangel, Adecco, Fundació Adecco i Dekra. 


La Fundació Pro-Penedès i Coral Transports & Stocks comencen un curs de formació a mida per a persones vulnerables


Han participat 60 alumnes als cursos del Punt Formatiu.
La Fundació Pro-Penedès, a través del seu  Punt Formatiu Incorpora de “la Caixa”, continua tirant endavant cursos per a persones amb discapacitat i risc d’exclusió social. La prioritat dels cursos que es desenvolupen, és aconseguir la màxima inserció laboral per aquest col·lectiu, per això s’han programat en harmonia amb les necessitats de les empreses del territori.

Enguany aquesta voluntat ha portat a la Fundació Pro-Penedès a fer formació a mida, en coordinació amb les empreses. Aquesta serà l’experiència que es portarà a terme amb Coral Transports & Stocks.

La formació a mida ofereix la possibilitat de formar-se en el sector logístic, dins una empresa puntera de logística internacional, aplicant una pedagogia orientada a l’acció. El curs permetrà aprendre un ofici en l’àmbit del transport internacional, mosso de magatzem i en tasques administratives. L’empresa, d’aquesta manera, podrà ensenyar els coneixements necessaris per al desenvolupament de les tasques específiques on tinguin possibles vacants per a cobrir  i conèixer d’una manera més extensa els alumnes que poden optar-hi.

Durant aquest any 2017, també s’impartiran cursos d’operari d’indústria alimentària i magatzem, curs de neteja en espais sanitaris i atenció al client. Els cursos duren 2 mesos i es cursen en tres blocs: competències professionalitzadores, competències transversals i pràctiques en empreses de la comarca. Seran 60 alumnes els que aquest any hi participaran. 
Powered by AcyMailing